top of page
Eddy Stuer foto.png

EDDY STUER

3 januari 1976. De dijken breken... Ruisbroek en andere plaatsen langs Schelde en Rupel staan blank. De 5de Mobiele kolonne van de Civiele Bescherming van Brasschaat helpt vaderlanderkes vullen om de bressen te dichten. Onder hen gewetensbezwaarde Eddy Stuer, geboren in die andere memorabele stormnacht van 31 januari 1953. Eddy wil meer doen dan zakjes zand vullen. Hij richt de actiegroep SOS Westerschelde op en zal niet rusten vooraleer de regering werk maakt van een degelijk dijkenplan om oeverbewoners tegen overstromingen te beschermen. Dat leverde het Sigmaplan op.

De jonge opbouwwerker is geen onbekende bij politici die in de 70-er en 80-er jaren de dienst uitmaken. Furieus barricadevoorvechter, scherpe tong en pen in de media. Gevreesd en (met de dood) bedreigd door de afvalmaffia in de Rupelstreek, geliefd door een groeiende achterban in brede lagen van de Rupelbevolking.

 

Als voorzitter van de Aktiegroep Leefmilieu Rupelstreek, springt hij op de bressen die het verwaarlozingsbeleid in de Rupelstreek heeft geslagen. Stuer neemt het op voor de verouderde en werkloze bevolking in de “geleigen” langs de Rupel, verlegt moeiteloos het actieterrein van de straat naar de ministeriële kabinetten, herwaardeert woonbuurten tussen de steenbakkerijen en koopt strategisch gelegen terreinen vóór de termen “woonerf” en “Crowdfunding” zijn uitgevonden.

 

Hij passeert langs rechtbanken als klager of aangeklaagde, gaat in hongerstaking tegen het zoveelste sluikstort, doet aan natuurbeheerswerken in kleiputten opdat ze geen stortplaats zouden worden. Wanneer uiteindelijk een afvaldecreet orde op afvalzaken stelt in Vlaanderen wordt dat op 15 mei 1983 gevierd met een massabetoging en een anti-stortmonument. 

 

Omdat de Boomse baksteen niet alleen lokaal maar ook nationaal industrieel erfgoed is, maakt Eddy van een vervallen steenbakkerij een openluchtmuseum en lokt hiermee duizenden toeristen naar de vergeten Rupelstreek.

Rondleidingen_14.jpg
Belgica.jpg

De Belgica replica in aanbouw te Noeveren, als onderdeel van een sociaal project.

De steenbakkerij, nu een openluchtmuseum te Boom.

Stuer geeft aan samenlevingsopbouw in Vlaanderen een gezicht en wordt in 1991 uitgeroepen tot non-profitmanager van het jaar. Jaarlijks vliegen duizenden jongeren van alle hoeken van de wereld naar Boom om Tomorrowland te vieren in de kleiputten die door Eddy en de zijnen werden bevrijd van de afvalterreur.

Met de oprichting van VZW De Steenschuit eind jaren tachtig van de vorige eeuw organiseert Eddy het eerste project in Vlaanderen waar sociale tewerkstelling en erfgoedzorg hand in hand gaan: op de steenschuitwerf lopen de tweemaster Rupel en de Gentse Barge van stapel. Nu timmeren werklozen er aan een replica van het legendarische expleditieschip Belgica. Hiermee geeft De Steenschuit internationale uitstraling aan onze Belgische maritieme trots in Noorwegen, Roemenië, Chili en Australië.

 

Momenteel is Eddy voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen, de krachtenbundeling van iedereen met een hart voor scheepvaart-, haven- en ander watererfgoed.

bottom of page